< GDF Högsbo
 

   

Hej och välkomna till höstterminen 2024!

I höst börjar vi dansa den 25/9!

Vi dansar onsdagar kl. 13.15 (OBS tiden).

Gamla och nya medlemmar är varmt välkomna. Kontakt kan tas med Håkan tel. 031 521841.

Medlemsavgiften 2024 är 100 kr.
Enligt årsmötet 28/2 är avgiften per danstillfälle 50 kr. Tacksam om KONTANTER och JÄMNA pengar lämnas.

Danser till 10/4 och 24/4.

Efter pausen: Foxtrot 1 gång
1. Schottis från Herrhagen
2. Anna mosters vals
3. Kejsarinnans tango
4. Doris schottis
5. Billy bajou
6. Vals mignon
7. Vargtassen
8. Morfars tango
9. Bonnen
10. Bostonvals
11. Rasmus
12. Britts hambo
13. Enskedefröjdens vals
14. Höjdarrag
15. Kejsarens tango
16. Familjevals    

Välkomna

 

Gammaldansföreningen Högsbo