Styrelsen
 
Ordf: Sirkka Wendeborn
V ordf: Britta Karlsson
Sekreterare: Eva Bernholm
Kassör: Ingemar Pettersson
Ledamot: Asta Asplund
Suppleant: Anders Larsson
Suppleant: Bengt Andersson
 
 
Gammaldansföreningen Högsbo