Styrelsen
 
Ordf: Håkan Karlsson
V ordf: Britta Karlsson
Sekreterare: Eva Bernholm
Kassör: Lars-Erik Flodstrand
Ledamot: Asta Asplund
Suppleant: Sigbritt Dagborn
Suppleant: Bengt Andersson
 
 
Gammaldansföreningen Högsbo