Vår lokal
 

Axelhuset
 
Vi finns i Axelhusets A-sal varje onsdag kl. 13.30-16.00
Axel Dahlströms torg
Högsbo, Göteborg
 
 
Gammaldansföreningen Högsbo